Directiva

A Xunta Directiva do Club Natación Arzúa está formada por:

PRESIDENTA: Teresa Amenal Junquera .
VICEPRESIDENTE: Manuel Villar Mato.
SECRETARIA: Mónica Mariño Rodríguez.
TESOUREIRA: Silvia García Mosteiro.
VOCAIS: Mª Isolina Curros Amboage, Eulogio Aldariz Quintela, Xesús Pereiro Carreira e Xosé Manuel Alamancos Pampín.